In de schaduw van Napoleon

(Van op school weten we dat 200 jaar geleden de Franse Keizer, Napoleon Bonaparte, Europa onder de voet liep, verslagen werd in Waterloo, verbannen werd naar Elba en later naar St.-Helena waar hij stierf, maar…)

Wat gebeurde er ‘In de schaduw van Napoleon’? 

Willen we dat eens vragen aan de man die altijd in zijn schaduw heeft geleefd? Aan zijn lakei, Marchand, die hem waste en aankleedde, hem eten en drinken gaf, met hem won, verloor en in ballingschap ging, die als een trouwe hond naast hem sliep, over hem waakte en hem ook hielp sterven, en die na zijn dood zijn overblijfselen naar Parijs haalde? Alleen deze man kan het ons vertellen… 

Maar wil hij dat wel? Hij was toch ook verantwoordelijk voor het flesje vergif dat de Keizer altijd bij zich droeg. Schreef hij niet het keizerlijke testament en moest hij dat ook niet uitvoeren? En bleef hij zelf dan met lege handen achter? Is het jonge tienermeisje Mathilde wel zijn eerste vrouw? 

De waarheid in de geschiedenis staat bol van bedriegerijen, intriges en vooral veel passie, haat maar ook veel liefde! 

Dat alles gieten wij in een uniek spektakel van muziek, zang en beweging. Met klank en kleur willen wij u – voor het eerst in ons land - graag meetronen in een meer dan waar gebeurd verhaal. Spanning troef! 

En… tranen zijn toegelaten.